Konferencję Forum Inżynierów Przyszłości można opisać następującymi liczbami:
⏲ 10 godzin transmisji online
📣 9 prelegentów
💬 12 ekspertów w 2 panelach dyskusyjnych
👥 150 uczestników online
🎥 50GB nagrań i materiałów

Niestety same liczby nie przekażą ogromnych ilości wiedzy, którą goście dzielili się z uczestnikami podczas wydarzenia, a obejrzenie 10 godzin transmisji to prawdziwe wyzwanie. Zespół redakcyjny Forum Inżynierów Przyszłości skrupulatnie notował, sprawdzał i podsumowywał konferencję, aby wszystkie inspirujące myśli, ciekawe odpowiedzi na intrygujące pytania oraz zaskakujące dane zostały zebrane w jednym dokumencie.

Z przyjemnością prezentujemy podsumowanie i wnioski z Forum Inżynierów Przyszłości.

 

Wnioski i przesłanie FIP

Wnioski z Forum Inżynierów Przyszłości 2020

 

Mamy nadzieję, iż przesłanie Forum Inżynierów Przyszłości 2020 zawiera cenną wiedzę, z której skorzystają architekci przyszłości oraz osoby odpowiedzialne za ich kształcenie oraz zatrudnienie.

Przesłanie Forum Inżynierów Przyszłości 2020

Nauka i rozwój przez całe życie, zdobywanie doświadczenia oraz otwartość na zmiany to konieczność dla wszystkich którzy chcą osiągać zamierzone cele. Stojąc w miejscu cofamy się, trzeba więc być proaktywnym, choćby poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Opłaca się zdobywać praktyczne doświadczenie już w trakcie studiów, poprzez działalność w kołach naukowych, organizacjach lub samorządach studenckich. Kluczowe w kształtowaniu nowego pokolenia inżynierów przyszłości, rozwijających się i rozpoczynających karierę zawodową w dobie IV rewolucji przemysłowej, są praktyki i staże, a także umiejętności miękkie, które przy kompetentnej i ugruntowanej wiedzy technicznej mogą pomóc wybić się na rynku pracy i osiągać sukcesy.

Warto również korzystać z dostępnych platform z wiedzą, np. z nagrywanych wystąpień lub szkoleń. Mając dostęp do tak dużych zasobów informacji warto znaleźć czas, aby w pełni je wykorzystać.

Pandemia przyspieszyła wykorzystywanie technologii cyfrowych do komunikacji i pracy. Nieuniknione więc będą zmiany w systemach pracy i edukacji, a także wytrwałość, odporność psychiczna i umiejętność szybkiej adaptacji. Zdalna nauka, praca, spotkania i konferencje objęły zasięgiem wiele osób, które do tej pory unikały takich rozwiązań. Część tych zmian na pewno z nami zostanie, ponieważ, jak zauważył WOJCIECH WODO (360 Degrees Ltd.), okazały się wygodne i poszerzające możliwości.