Organizatorzy

 

Naczelna Organizacja Techniczna jest związkiem Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, działających na rzecz rozwoju nauki, techniki i gospodarki. Funkcjonuje, aby stale podnosić status inżynierów i techników, a także chronić pozycję zawodową tych grup. NOT popularyzuje również rozwiązania inżynieryjne oraz wspiera w osiągnięciach technicznych. Jest to organizacja z tradycjami, która otwiera się również na działanie młodych. Forum Inżynierów Przyszłości organizowany jest przez przewodniczącego komisji ds. Młodej Kadry Technicznej oraz grupę wolontariuszy – studentów, którzy chcą rozmawiać o zachodzących zmianach oraz wspólnie działać na rzecz lepszego przygotowania przyszłej kadry inżynierskiej w naszym kraju.

Jednocześnie młodzi działacze są wspierani przez doświadczonych profesorów i przedstawicieli biznesu. Wspólnie tworzą wydarzenie, na którym porozmawiamy o przyszłości inżynierów w Polsce.

Politechnika Wrocławska należy do ścisłej czołówki najlepszych uczelni technicznych w kraju. Naukowcy z PWr regularnie zdobywają granty na badania, a ich wynalazki oraz rozwiązania są doceniane i wdrażane zarówno przez firmy krajowe, jak i zagraniczne.

PWr jest jednym z największych pracodawców we Wrocławiu – zatrudnia ponad 2 tys. pracowników naukowo-dydaktycznych oraz ponad 700 doktorantów. Uczelnia posiada niemal 1000 laboratoriów badawczych i dydaktycznych, w tym 11 laboratoriów akredytowanych, świadczących usługi dla przedsiębiorstw.

Studenci Politechniki Wrocławskiej są wyjątkowo aktywni i kreatywni. Na 13 wydziałach i w trzech filiach uczy się ponad dwadzieścia jeden tysięcy osób. Działają w ponad 200 kołach naukowych, organizacjach i agendach kultury, a dzięki swoim międzynarodowym projektom podróżują po całym świecie.

Bolid Formuły Student odnosi sukcesy na międzynarodowych zawodach, podobnie jak roboty skonstruowane przez koło robotyków KoNaR, łazik marsjański Scorpio czy samoloty bezzałogowe Akademickiego Klubu Lotniczego. Studenci PWr podbijają także kosmos i świat wirtualny. Zaprojektowali samowystarczalne osiedla marsjańskie i najlepszą załogową kabinę do lotów suborbitalnych, wysłali na orbitę pozaziemską specjalny chwytak i zbudowali hybrydową rakietę.

Politechnika Wrocławska jest w Polsce niekwestionowanym liderem pod względem liczby uzyskanych patentów. Łącznie politechniczni naukowcy zgłosili już ponad 5,6 tys. wynalazków i wzorów użytkowych, a co roku ta liczba zwiększa się średnio o ponad 100 nowych. Na terenie Dolnego Śląska połowa wszystkich wynalazków – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych – zgłaszanych do ochrony patentowej, powstaje na PWr.

W 2016 r. prof. Marek Samoć a w 2019 r prof. Marcin Drąg, obaj z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, otrzymali najważniejsze naukowe wyróżnienie w Polsce – Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, czyli tzw. polskiego Nobla. Publikacje naukowców z PWr pojawiły się także w prestiżowym czasopiśmie Nature.

Uczelnia wciąż dynamicznie się rozwija. W ostatnim czasie powstał m.in. nowy budynek uczelnianego archiwum, BIBLIOTECH (biblioteka, w której swoją siedzibę ma Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz superkomputer BEM) czy Technopolis (centrum składające się z dwóch nowoczesnych obiektów dydaktyczno-naukowo-laboratoryjnych). W kampusie Na Grobli powstało centrum edukacyjno-badawcze Geocentrum oraz GEO-3EM, czyli centrum badań i transferu technologii w aspekcie zrównoważonego wykorzystania surowców i energii pochodzących z różnych źródeł

Partner Technologiczny

NOT Informatyka Sp. z o. o. powstała poprzez przekształcenie i wydzielenie działalności IT ze struktury Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, zrzeszającej profesjonalistów w zakresie inżynierii.
Głównym celem spółki jest świadczenie wysokiej jakości usług technicznych Stowarzyszeniom Naukowo-Technicznym, a także organizacjom pozarządowym.
Firma, świadoma trudności z jakimi w Polsce organizacje pozyskują środki na prowadzenie działań społecznych, systematycznie je wspiera poprzez poprawę dostępności narzędzi i rozwiązań informatycznych.
W ramach działań na rzecz stowarzyszeń, spółka NOT Informatyka Sp. z o. o. prowadzi systematyczne działania, które mają na celu:

→ rozwijanie narzędzi, wspierających funkcjonowanie i prowadzenie działalności pozarządowych
→ wsparcie finansowe w postaci zaangażowania sponsorskiego wydarzeń, organizowanych przez stowarzyszenia
→ wsparcie inwestycyjne w nieruchomości należące do FSNT-NOT, w których Spółka
ma swoje centra technologiczne
Zespół NOT Informatyka to specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań biznesowych, z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Opracowywane, wdrażane i utrzymywane przez spółkę rozwiązania informatyczne. Dla biznesu są podstawą do tworzenia długotrwałych relacji z partnerami, a ich powstanie determinowane jest szeroko rozumianą optymalizacją procesową.

To dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu spółki, jakim jest system VMS, Forum Inżynierów Przyszłości będzie transmitowane do sieci w najlepszej jakości.
VMS pozwala na intuicyjne, proste i szybkie tworzenie sesji, udzielanie głosu, czy rejestrację przebiegu spotkania. Jest dojrzałym rozwiązaniem, opartym o protokół WebRTC, wykorzystującym BigBlueButton.

Komitet honorowy

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Przewodniczący Komitetu Honorowego, Honorowy Przewodniczący KRPUT

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, Rektor Politechniki Wrocławskiej

Jacek Sutryk

Jacek Sutryk

Prezydent Miasta Wrocław

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej

Iwona Gadomska

Iwona Gadomska

Przewodniczący Forum Uczelni Technicznych

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Daria Tataj

Daria Tataj

Founder Tataj Innovation

Witold Ziomek

Witold Ziomek

Prezes MPWiK S. A. we Wrocławiu

Piotr Świeboda

Piotr Świeboda

Chairman Association of Polish Engineers in Great Britain

Tomasz Duda

Tomasz Duda

3M, Head of Project Management & Agile Office Europe, Middle East & Africa

Dominik Leżański

Dominik Leżański

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Wojciech Leśniewski

Wojciech Leśniewski

Dyrektor Santander Universidades

Komitet programowy

 
Tadeusz Nawracaj

Tadeusz Nawracaj

Przewodniczący Komitetu Programowego, Prezes NOT

Wojciech Wodo

Wojciech Wodo

CEO at 360 Degrees Ltd.

Ewa Załupska

Ewa Załupska

Szkoleniowiec, coach, a także mentor i konsultant

Marcin Styrna

Marcin Styrna

Przedsiębiorca, szkoleniowiec

Kamil Nawirski

Kamil Nawirski

Przewodniczący Komisji ds. Młodej Kadry Technicznej, Sekretarz Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej

Komitet organizacyjny

 
Kamil Nawirski

Kamil Nawirski

Przewodniczący komitetu

+48 608 726 992
kami.nawirski@not.pl

Honorata Poturaj

Honorata Poturaj

Goście i prelegenci

+48 500 220 190
honorata.poturaj@not.pl

Damian Górski

Damian Górski

Logistyka

damian.gorski@not.pl

Janusz Gondek

Janusz Gondek

Zarząd WR FSNT NOT

zarzad@not.pl

Agnieszka Ciesiołkiewicz

Agnieszka Ciesiołkiewicz

 

Alicja Matkowska

Alicja Matkowska

Uczestnicy i logistyka

+48 530 064 764

Agata Tuczyńska

Agata Tuczyńska

Promocja i wizerunek

+48 791 767 514

Magdalena Rozwadowska

Magdalena Rozwadowska

Partnerzy biznesowi

magdalena.rozwadowska@not.pl

Wolontariusze

Michał Sobieraj

Michał Sobieraj

Zespół ds. Promocji

Laura Góralska

Laura Góralska

Zespół ds. Partnerów Biznesowych

Edyta Naworska

Edyta Naworska

Zespół ds. Promocji

Paulina Gierus

Paulina Gierus

Zespół ds. Partnerów Biznesowych

Michał Giec

Michał Giec

Zespół ds. Promocji