Konferencja Naukowa 

 

Uczestnicy Konferencji Naukowej Forum Inżynierów Przyszłości będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań oraz analizy oparte o przegląd literatury naukowej w formie posteru podczas interdyscyplinarnej konferencji skupiającej się wokół rozwoju przemysłu i społeczeństwa w przyszłości. Uczestnicy konferencji będą mieli dodatkowo możliwość opublikowania artykułu pokonferencyjnego w formie rozdziału w monografii, spełniającej warunki uwzględniane przy ocenie dorobku naukowego, która zostanie opublikowana w formie elektronicznej. 

 

Tematyka konferencji: 

Rozwój przemysłu i społeczeństwa w przyszłości:

  • użytkowanie nowych technologii,
  • nowoczesne rozwiązania w życiu społecznym,
  • trendy zmian gospodarczych w XXI wieku.

 

 

 

Postery naukowe oraz artykuły pokonferencyjne powinny mieć maksymalnie 3 autorów i być napisane w języku polskim. Niezbędne dokumenty należy przesyłać na adres e-mail: fip@not.pl 

Ważne terminy: 

Do 20.09.2020  termin zgłaszania prac.

Zgłoszenie powinno zawierać: formularz zgłoszeniowy posteru naukowego wraz z oświadczeniem o oryginalności i samodzielności wykonania pracy, streszczenie posteru  oraz poster w formacie pdf.

Do 10 dni po zgłoszeniu (najpóźniej 01.10.2020) – wpłata oraz termin nadsyłania streszczeń artykułów pokonferencyjnych, pełnych artykułów wraz z  formularzem recenzji opracowanym przez samodzielnego pracownika naukowego, oświadczeniem o prawach autorskich i oświadczeniem o zgodzie publikacji online.

Komitet Naukowy

dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr

dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. UPWr

dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, prof. UPWr

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr inż. arch. Jerzy Łątka

dr inż. arch. Jerzy Łątka

Politechnika Wrocławska

dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH

dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr inż. Maciej Gliniak

dr inż. Maciej Gliniak

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. inż. Katarzyna Tworek, prof. PWr

dr hab. inż. Katarzyna Tworek, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

dr inż. Tomasz Dróżdż, prof. UR

dr inż. Tomasz Dróżdż, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie