Konferencja Naukowa Forum Inżynierów Przyszłości 

 

Uczestnicy Konferencji Naukowej Forum Inżynierów Przyszłości będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań oraz analizy oparte o przegląd literatury naukowej w formie posteru podczas interdyscyplinarnej konferencji skupiającej się wokół rozwoju przemysłu i społeczeństwa w przyszłości. Uczestnicy konferencji będą mieli dodatkowo możliwość opublikowania artykułu pokonferencyjnego w formie rozdziału w monografii, spełniającej warunki uwzględniane przy ocenie dorobku naukowego, która zostanie opublikowana w formie elektronicznej. 

 

Tematyka konferencji: 

Rozwój przemysłu i społeczeństwa w przyszłości:

  • użytkowanie nowych technologii,
  • nowoczesne rozwiązania w życiu społecznym,
  • trendy zmian gospodarczych w XXI wieku.

 

 

 

Postery naukowe oraz artykuły pokonferencyjne powinny mieć maksymalnie 3 autorów i być napisane w języku polskim. Niezbędne dokumenty należy przesyłać na adres e-mail: fip@not.pl 

Ważne terminy: 

Do 31.08.2020 termin zgłaszania prac

Zgłoszenie powinno zawierać: formularz zgłoszeniowy posteru naukowego wraz z oświadczeniem o oryginalności i samodzielności wykonania pracy, streszczenie posteru  oraz poster w formacie pdf

Do 7 dni po zgłoszeniu (najpóźniej 07.09.2020) – wpłata oraz termin nadsyłania streszczeń artykułów pokonferencyjnych

Do 30 dni po zgłoszeniu (najpóźniej 30.09.2020) – termin nadsyłania pełnych artykułów wraz z  formularzem recenzji opracowanym przez samodzielnego pracownika naukowego, oświadczeniem o prawach autorskich i oświadczeniem o zgodzie publikacji online”