Forum Inżynierów Przyszłości jest miejscem, w którym można przedstawić potrzeby rynku pracy w gronie osób, które chcą zadbać o przyszłość polskiej gospodarki. Wspólnie zastanowimy się nad wykształceniem absolwentów szkół wyższych, potrzebach rynku pracy i sytuacji na uczelniach, kształcących przyszłą wykwalifikowaną kadrę. Uważamy, że dzięki takiej wymianie myśli będziemy mieli:

  absolwentów przygotowanych na wyzwania gospodarki,

  uczelnie kształcące na potrzeby rynku pracy, 

  pracodawców znających potrzeby kandydatów do pracy.

Zależy nam na zachęceniu młodych ludzi oraz przedstawicieli uczelni do działań, które będą wpisywały się w potrzeby rynku z uwzględnieniem najnowszych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz na wspólnym zastanowieniu się nas czeka w dobie IV rewolucji przemysłowej.

Wystąpienia zaproszonych gości, warsztaty, szkolenia i panele dyskusyjne, które odbędą się w trakcie konferencji, poruszać będą następujące tematy:

  przemysł 4.0

  przedsiębiorczość

  działalność studencka i społeczna

  rozwój osobisty

Zostań inżynierem przyszłości i skorzystaj z zaproszenia na konferencję.

W imieniu organizatorów
Kamil Nawirski
Przewodniczący komisji ds. Młodej Kadry Technicznej NOT Wrocław

Obszary tematyczne konferencji

Forum Inżynierów Przyszłości otwiera dyskusję o inżynierach, jakich będzie potrzebował przemysł oraz o tym, jak powinna wyglądać ich ścieżka kształcenia. Dzisiejsi programiści pracują na stanowiskach, które nie istniały, kiedy przychodzili na świat. Zatem pojawia się pytanie: jakie umiejętności będą potrzebne absolwentom polskich uczelni za kolejne 5, 10 czy 15 lat?

Forum to wydarzenie, które ma łączyć studentów kierunków technicznych, młodych absolwentów, przedstawicieli uczelni oraz przedsiębiorców. Przez wspólną rozmowę, wymianę doświadczeń oraz poznawanie nowych ludzi chcemy kształtować nowe pokolenie inżynierów.

Konferencja to wiele warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych oraz prelekcji. Na wydarzeniu nie zabraknie ekspertów z całej Polski, którzy zarówno swoją wiedzą, jak i doświadczeniem, będą pokazywać i tłumaczyć młodym ludziom, jak rozpocząć swoją drogę zawodową jako przyszli inżynierowie.

Prelegenci i szkoleniowcy

 
Piotr Krzysztofik

Piotr Krzysztofik

Head of Country Operation Central Europe w GlobalLogic

Wojciech Wodo

Wojciech Wodo

CEO at 360 Degrees Ltd.

Emilia Demczur

Emilia Demczur

Specjalista ds. komunikacji Centrum Innowacji 3M

Marcin Styrna

Marcin Styrna

Przedsiębiorca, szkoleniowiec

Dr Krzysztof Wojewodzic

Dr Krzysztof Wojewodzic

Prezes Escola S.A.

Witold Ziomek

Witold Ziomek

Prezes MPWiK S.A. we Wrocławiu

Dawid Straszak

Dawid Straszak

Konferencja naukowa

Konferencja naukowa przeznaczona jest dla doktorantów oraz młodych pracowników naukowych. Jej celem jest stworzenie przestrzeni do prezentacji wyników badań oraz analiz opartych o przegląd literatury naukowej. 

Tematyka konferencji: 

Rozwój przemysłu i społeczeństwa w przyszłości: 

  • użytkowanie nowych technologii,
  • nowoczesne rozwiązania w życiu społecznym,
  • trendy zmian gospodarczych w XXI wieku.

Po forum

 

Wnioski i podsumowanie wydarzenia zostaną przesłane do osób i instytucji mających realny wpływ na edukację polskiej młodzieży:

  •     Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT),
  •     Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
  •     Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dodatkowo organizatorzy zadbają o publikację wszystkich wniosków w mediach i na stronie internetowej wydarzenia w postaci cyklu artykułów, które będą zawierały bardziej szczegółowe opisy i refleksje z rozmów, jakie odbędą się w trakcie Forum.

Partnerzy

 

Patronaty honorowe

Partnerzy biznesowi

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy studenccy i społeczni

Partnerzy medialni

              Regulamin Forum Inżynierów Przyszłości 2020