Za nami pierwsza edycja Forum Inżynierów Przyszłości, dwudniowej konferencji, która składała się z 10 godzin transmisji z wystąpień i paneli dyskusyjnych oraz ponad 12 godzin szkoleń. Równolegle odbyła się Konferencja Naukowa, na której zaprezentowanych zostało 8 posterów naukowych.

 

W Domu Technika NOT we Wrocławiu została zbudowana scena oraz studio nagraniowe, aby uczestnicy dostali najlepszą jakość transmisji online.

Najważniejszą umiejętnością dla inżyniera, który chce tworzyć jest kreatywność i niespokojny umysł. Otwartość jest motorem napędowym do działania. Tymi słowami  powitał uczestników prof. Dariusz Łydżba, podkreślając, że nie raz kluczowym rozwiązaniem dla każdego inżyniera jest wyjście poza schematy, szukanie odpowiedzi nieoczywistych, które nieraz mogą okazać się przełomowymi odkryciami.

W piątek gości przywitali:

 • Tadeusz Nawracaj, przedstawiciel Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT,
 • prof. Dariusz Łydżba, prorektor ds. współpracy Politechniki Wrocławskiej,
 • Kamil Nawirski, koordynator i twórca Forum Inżynierów Przyszłości.

Inżynier Przyszłości” to tytuł wystąpienia  inauguracyjnego , które wygłosił  prof.  Teofil Jesionowski (przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Poznańskiej). W trakcie wydarzenia zostało wygłoszonych 9 prelekcji – m.in. Witolda Ziomka (MPWiK Wrocław), Emilii Demczur (3M),  Jolanty Jaworskiej (IBM Polska) , Moniki Firlej-Balik (FutureLab PK), Magdaleny Morze (Sieć Badawcza Łukasiewicz).

Wystąpienia prelegentów dotyczyły tematów z zakresu przemysłu 4.0, rozwoju osobistego, przedsiębiorczości oraz działalności studenckiej i społecznej.

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia odbyły się również 2 panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, o chwytliwym tytule: „Czego chcą wszyscy pracodawcy?”, traktował o umiejętnościach miękkich u inżyniera, natomiast drugi – „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych” – pozwolił ekspertom omówić kluczowe cechy i zachowania przyszłego przedsiębiorcy.

Internauci odbyli dyskusję z ekspertami zadając pytania na czacie, które były odczytywane w trakcie panelu.

W ciągu całego dnia, udział w wydarzeniu wzięło blisko 150 osób.

Szkolenia FIP

24 października odbyło się 13 szkoleń online, które poprowadziło 14 specjalistów. Przez cały dzień sztab wolontariuszy odpowiadał za techniczne aspekty spotkań, dzięki czemu uczestnicy otrzymali konkretną dawkę praktycznej wiedzy. W sobotnich spotkaniach wzięło udział 80 osób.

Największą popularnością cieszyły się spotkania zatytułowane:

 • “Savoir-vivre w życiu inżyniera” – prof. Zbigniew Sroka (Politechnika Wrocławska)
 • “Industry 4.0 – Nowoczesne rozwiązania techniczne wspomagające służby Maintenance oraz zwiększające wydajność produkcji” – Rafał Kacprzyk (Schneider Electric)
 • “Informacja od inżyniera do menadżera i od menedżera do inżyniera, czyli skuteczna komunikacja w biznesie“ – Katarzyna Piotrowska  (Uniwersytet Wrocławski) –

Katalog FIPHarmonogram wydarzenia oraz opis partnerów, znajduje się w katalogu konferencyjnym który otrzymali uczestnicy spotkania. W przygotowanie konferencji było zaangażowanych ponad 20 wolontariuszy, którzy działają przy NOT Wrocław. Współorganizatorem wydarzenia była Politechnika Wrocławska.

Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu partnerów:

3M, Schneider Electric, MPWiK, NOT Informatyka

Podsumowanie i wnioski ze spotkanie zostaną, po opracownaiu, rozesłane do patronatów honorowych wydarzenia, m.in.:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT),
 • Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Forum Uczelni Technicznych

oraz partnerów medialnych.