Z długotrwałych konsekwencji pandemii dla przemysłu, analitycy wyróżniają takie jak zautomatyzowanie fabryk, a wraz z nim zmniejszenie zapotrzebowania na pracę ludzi. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko zagrożenia przestojów w pracy w przyszłości.

Niektóre kraje zaczną inwestować w „inteligentne miasta”, dla skuteczniejszego i nieprzerwanego działania w przyszłości – w razie powrotów pandemii czy sytuacji kryzysowych. 

Więcej firm będzie wybierać model pracy zdalnej. 

Zdaniem analityków, nastąpi także przyśpieszenie cyfryzacji nie tylko w firmach – wideokonferencje i szkolenia internetowe – ale również w domach, przez korzystanie z usług cyfrowych np. zdalnej opieki zdrowotnej. 

Firmy farmaceutyczne i instytucje przygotują programy do zarządzania pandemicznymi kryzysami oraz do przywidywania nowych wirusów, wprowadzając rozszerzoną cyfryzacje. 

W ocenie specjalistów, zwiększenie produktywności przez firmy (w okresie powrotu do „normalnej” sytuacji gospodarczej), rozwinie zapotrzebowanie na roboty. 

Eksperci AIB Research streszczają jakie zmiany powinny zajść w przedsiębiorstwach produkcyjnych, aby w przyszłości uniknąć negatywnych skutków pandemii. Spośród najważniejszych wymieniają: elastyczność zakładu w pracy z dostawcami i rozszerzenie obszaru zaopatrywania firmy. 

Cały raport można przeczytać na stronie Przemysłu Przyszłości

Sofiya Pauliukevich