Platforma cyfrowa jest niezbędna dla produktu konsumpcyjnego firmy, aby umożliwić nowe modele biznesowe. 

Przemysł konsumencki przechodzi szereg zmian, wywołanych zapotrzebowaniem klientów na spersonalizowane doświadczenie i produkty, ciągle zwiększa zapotrzebowanie na czas do spełnienia wymogów rynku, wzrost złożoności projektu produktu, pojawienie się technologii, takich jak sztuczna inteligencja (Al), Internet of Things (loT) oraz blockchain. Badania IDC pokazują, jednak, że 76% europejskich spółek CP jest nadal dystrybuowanych w niższych fazach dojrzałości transformacji cyfrowej.  

Przyjęcie platform cyfrowych opartych na danych jest niezbędne dla CP firm, aby umożliwić nowe modele biznesowe wspieranych na doświadczeniu klienta. Gromadzenie i analiza danych klienta, produktu i procesu, pozwoli na ułatwianie współpracy partnerów oraz dostawcy – umożliwi firmom CP na ciągłe wprowadzenie innowacji w swojej ofercie z miarą i szybkością.  

 

Firmy CP mogą planować, zarządzać i realizować złożony zestaw działań poprzez wykorzystanie platform digitalizacji, które zapewniają środowisko dla cyfrowych bliźniąt – produkty, aktywa i ekosystemy. Cyfrowe bliźniaki, lub wirtualne reprezentacje, mogą być używane do zarządzania wieloma aspektami biznesu CP, w tym są projektowanie produktów i pakietów, optymalizacja połączonych produktów i modelowanie procesów produkcyjnych, oraz działanie.  Korzyści z platform digitalizacji dla zarządzania cyklem życia produktu rezonują z czteroma podstawowymi obszarami przemysłu konsumenckiego: 

 1. Na etapie projektowania, cyfrowe bliźniaki umożliwiają bardzo wydajne projektowanie i procesy rozwojowe. 
 2. Cyfrowe bliźniaki są niezbędne do aktualizacji i wykonania z prędkością i skalą produkcji a procesu produkcyjnego opartego na doświadczeniu wymogach klienta. 
 3. Cyfrowe bliźniaki odgrywają konkretną rolę w łańcuchach dostaw, ponieważ mogą być praktycznie opracowane na podstawie materiału źródłowego lub zdolności wymaganych do zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania. 
 4. Są one również niezbędnym wsparciem dla komercjalizacji i zaangażowanie klienta, ponieważ dostarczają podstawy danych do wykonania produktu. Personalizacja umożliwia bezpośrednie usługi handlowe dla konsumentów, również ujmuję doświadczenia klientów. 

Przemysł wytwórczy i pod branża CP – zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Technologie cyfrowe, takie jak cloud, mobile, Big Data i analityki, i loT były kierowcami w branży od lat, i firmy każdego rozmiaru obejmują je. Producenci mają również wysokie oczekiwania wobec wartości biznesowej technologii, które są na wcześniejszych etapach adopcji, takich jak edge computing, cognitive computing/artificial intelligence (Al), collaborative robots (cobots), pojazdy autonomiczne, drukowanie 3D, rzeczywistość rozszerzona/rzeczywistość wirtualna (AR / VR), i nawet blockchain. Połączenie takich akceleratorów innowacji w szerszych cyfrowych strategiach transformacji będą w znacznym stopniu wspierać firmy CP w rozwiązywaniu problemów. W rzeczywistości, niezdolność wielu firm CP do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych produktów o akceptowalnej równości lub częstotliwość to duży problem. 

Większość organizacji CP znajduje się we wcześniejszej fazie transformacji cyfrowej. W perspektywie przedsiębiorstwa inwestują w model biznesowy zorientowany na innowacje (jak ma to miejsce również w branży). Zróżnicowanie polega na innowacyjnym podejściu, które tworzy cyfrowo przekształcony producent dla sukcesu krótko- i długoterminowo. Wyniki tego przesunięcia można zobaczyć w całym łańcuchu wartości, w inicjatywach transformacji cyfrowej, takich jak myślący łańcuch dostaw, połączone produkty i usługi, cyfrowe bliźniaki i Przemysł 4.0 / smart produkcja

Bliźniaki Cyfrowe to nośnik komunikacji między platformami cyfrowymi. Cyfrowe bliźniaki umożliwiają renderowanie danych wirtualnych i rzeczywistych produktów, a także bardziej zwinne oraz ekosystemowe wykonywanie złożonych procesów produkcyjnych. Ze względu na specyficzny charakter i cele organizacji CP, jednym z kluczowych cech bliźniąt cyfrowych są takie, które mogą być stosowane w szerokim zakresie celów, o różnym stopniu wartości. Firmy CP mogą wykorzystać takie narzędzia, rozpocząwszy od zadań wizualizacji cyfrowej o niskiej złożoności, do idealizacji i innowacji, współpracy z klientami i dostawcami oraz wizualizacja procesów. 

Cyfrowe bliźniaki oferują szereg korzyści: 

 • Poprawa szybkości i zwinności od projektu produktu po pakowanie oraz produkcji. 
 • Wspieranie modeli biznesowych typu direct-to-consumer (D2C) i ich zmiany tendencje konsumpcyjne. 
 • Udostępnienie personalizacji i masowego dostosowywania. 
 • Wprowadzanie innowacji w szybkim tempie i skali. 

Oferta Platformy Cyfrowej Siemens 

Siemens oferuje oprogramowanie do zarządzania operacjami produkcyjnymi, takie jak Tecnomatix, Simatic IT i Comos, które – w połączeniu z cyfrowymi bliźniakami – umożliwia detalny efekt produkcji procesów. Platforma cyfrowa firmy Siemens umożliwia firmom CP gromadzenie danych z każdego etapu cykli życia produktu i współpracy wewnętrznej i z partnerami do polepszenia produktów. 

 

Zalecenia IDC dla nabywców technologii 

 • Ocena aktualnego stanu zasobów zarządzania cyklem życia produktu oraz zdefiniowanie swoich celi finansowych i biznesowych, kształtuję nowe możliwości modelu biznesowego. 
 • Stworzenie mapy drogowej w perspektywie krótko -, średnio-i długoterminowej priorytetowo traktując aktualizacje kluczowe dotychczasowych systemów, które należy włączyć do platformy cyfrowej. 
 • Rozliczyć się z konieczności zaangażowania co najmniej 50% ogólnego budżetu IT w projekt platformy digitalizacyjnej w ciągu kolejnych dwóch lat. 
 • Osiąganieńcie poziomu referencyjnego poprzez rozwijanie wewnętrznej wiedzy na temat jak działają platformy handlu detalicznego, z podstawowych usług. 
 • Promowanie wewnętrznej praktyki obsługi klienta, która obejmuje interesariusze z branży i IT. 
 • Przydzielenie zasobów, w celu edukowania ekosystemu partnerów i dostawców na temat: znaczenie i korzyści płynące z wymiany danych dla cyfrowych bliźniaków oraz rozwój platformy cyfrowej. 

Cały raport można przeczytać w magazynie Analyze The Future

Sofiya Pauliukevich