Światowe perspektywy w zakresie odnawialnych źródeł energii wskazują drogę do stworzenia zrównoważonego systemu energetycznego w przyszłości. W niniejszym sprawozdaniu podkreślono bezpieczne dla klimatu opcje inwestycyjne do 2050 r., ramy polityczne niezbędne do transformacji oraz wyzwania stojące przed różnymi regionami. Ponieważ świat poszukuje trwałych rozwiązań gospodarczych, przyspieszone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii obiecuje pobudzić zrównoważony rozwój, poprawić dobrobyt i stworzyć dziesiątki milionów nowych miejsc pracy.

Analiza Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przedstawia inwestycje i technologie niezbędne do dekarbonizacji systemu energetycznego zgodnie z porozumieniem paryskim. Komisja bada również głębsze możliwości dekarbonizacji w najtrudniejszych sektorach, mając na celu ostateczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2) do zera.

W sprawozdaniu przedstawiono ustalenia dotyczące konkretnych perspektyw transformacji dla dziesięciu regionów na całym świecie. Kompleksowa polityka mogłaby zająć się celami energetycznymi i klimatycznymi oraz wyzwaniami społeczno-gospodarczymi, wspierając dekarbonizację społeczeństw w procesie transformacji.

Między innymi:

  • Emisje CO2 związane z produkcją energii wzrosły w ciągu ostatniej dekady 1 % rocznie.
  • Przejście na odnawialne źródła energii, efektywność i elektryfikacja mogą stymulować szeroki rozwój społeczno-gospodarczy. Przewidywany Scenariusz transformacji energetyki dostosowuje inwestycje energetyczne do potrzeby utrzymania globalnego ocieplenia „znacznie poniżej 2 stopni C”, zgodnie z porozumieniem Paryskim.
  • Obniżenie emisyjności zużycia energii w czasie, aby zapobiec katastrofalnym zmianom klimatycznym, wymaga zintensyfikowania współpracy międzynarodowej. 
  • Przy niezmienionej potrzebie redukcji emisji inwestycje w czystą energię mogą zabezpieczyć się przed krótkowzrocznymi decyzjami i nagromadzeniem osieroconych aktywów.
  • Technologie zgodne z długoterminowym zrównoważeniem klimatycznym obejmują elastyczne sieci energetyczne, rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, ładowanie pojazdów elektrycznych, magazynowanie energii, połączone elektrownie wodne, zielony wodór i inne inwestycje technologiczne zgodne z długoterminowym zrównoważeniem energetycznym i klimatycznym.
  • Środki społeczno-gospodarcze mające na celu maksymalizację korzyści płynących z transformacji energetyki obejmują politykę przemysłową, interwencje na rynku pracy, programy edukacyjne i rozwoju umiejętności oraz programy ochrony socjalnej.

Cały raport można przeczytać na stronie IRENA.

Sofiya Pauliukevich