Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET

Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET zrzesza studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, zainteresowanych analizą, projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji żelbetowych.

CONKRET jest Kołem z tradycjami, którego działalność rozpoczęła się w latach 60 – tych XX wieku. Absolwenci wywodzący się z Koła dziś zajmują się projektowaniem, wykonawstwem i pracą naukową oraz dydaktyczną. Koło CONKRET korzysta z ich doświadczeń, poznając projektowane lub realizowane przez nich konstrukcje.

my na nią wszystkich zainteresowanych!

Dużym uznaniem cieszą się corocznie organizowane przez Koło CONKRET Budowlane Warsztaty Inżynierskie dla członków Koła i zainteresowanych jego działalnością studentów niższych lat studiów. W ramach takiego trzydniowego wyjazdu zwiedzane są ciekawe budowy, na których można poznać profesjonalną dokumentację budowlaną zwiedzanych obiektów, usłyszeć o problemach z jakimi trzeba będzie się zmierzyć w wykonawstwie i porozmawiać bezpośrednio z wykonawcami.  Podczas każdych Warsztatów odbywają się wieczorne sesje z referatami członków Koła i Absolwentów, dyskusje o różnych aspektach naszego zawodu, gry towarzyskie, spotkania przy ognisku oraz wycieczki trasami górskimi.

Od roku 2011 corocznie Koło Naukowe CONKRET organizuje Ogólnopolską Konferencję Budowlaną Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER pod hasłem: Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych. Uczestnikami i słuchaczami Konferencji są studenci studiów I, II i III stopnia. Co roku na Konferencji w Krakowie goszczą studenci z kilkunastu Uczelni technicznych z całej Polski, którzy mają możliwość podczas sesji referatów zaprezentować swoje dokonania, poddając je pod dyskusję i ocenę Jury konkursowego. Honorowym Gościem Konferencji i Wykładowcą jest corocznie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski.

W 2017 roku Koło CONKRET za organizację Konferencji EUROINŻYNIER zostało uhonorowane pierwszym miejscem w ogólnopolskim Konkursie StRuNa w kategorii „Konferencja Roku”.

Począwszy od 2019 r., decyzją Zarządu i Opiekunów Koła, Konferencja będzie organizowana w cyklu dwuletnim, w związku z czym X edycja Konferencji EUROINŻYNIER odbędzie się w kwietniu 2021 r. Już dziś zaprasza