Koło Naukowe „Inżynier XXI wieku”

W ramach działalności koła naukowego zespoły projektowe złożone ze studentów różnych kierunków studiów realizują zadania badawcze na styku mechaniki, automatyki i informatyki.
Budujemy zrobotyzowane stanowiska i roboty mobilne, które zdobywają nagrody na prestiżowych zawodach w kraju i za granicą.
Dla uczestników naszego koła organizujemy certyfikowane szkolenia z zakresu systemów bezpieczeństwa, SCADA, programowania robotów i sterowników PLC, wykłady specjalistów z przemysłu, wyjazdy do zakładów pracy oraz na międzynarodowe targi.
Studenci w ramach koła naukowego mają dostęp do specjalistycznego laboratorium, wyposażonego między innymi w: skanery oraz drukarki 3D, laser pomiarowy z oprzyrządowaniem, roboty przemysłowe oraz mikrofabrykę.
Mogą korzystać ze specjalistycznego oprogramowania z dziedziny projektowania, obliczeń wytrzymałościowych, oprogramowania sterowników przemysłowych oraz robotów. Koło organizuje Międzynarodową Konferencję Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, w której corocznie bierze udział ponad 500 osób z uczelni krajowych oraz z zagranicy.

inż. Mateusz Markiefka

Student na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i przewodniczący interdyscyplinarnego koła naukowego „Inżynier XXI wieku”. W roku 2019 obronił tytuł inżyniera na kierunku Automatyka i robotyka, specjalność Mechatronika. Obecnie kontynuuje edukacje na studiach magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność Automatyka Przemysłowa. Od roku 2016 pełni funkcję przewodniczącego koła naukowego „Inżynier XXI wieku”. Wspiera i umożliwia innym studentom prowadzenie projektów i badań naukowych. Integruje studentów różnych kierunków technicznych przy wspólnych projektach. Jest jednym z organizatorów, corocznej Międzynarodowej konferencji Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców „Inżynier XXI wieku”, której odbyło się już 8 edycji. Prowadzi rozmowy z okolicznymi firmami związanymi
z przemysłem, dotyczące wsparcia działalności koła naukowego oraz realizowanych przez jego członków projektów i badań. Dwukrotnie wyróżniony przez firmę Astor za napisanie artykułów prezentowanych na Międzynarodowej konferencji „Inżynier XXI wieku”.

inż. Krystian Grzelak
Student Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i członek interdyscyplinarnego koła naukowego „Inżynier XXI w”. W 2019 roku obronił tytuł inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Mechatronika i Robotyka. Obecnie kontynuuje naukę na studiach II stopnia w kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalizacja Automatyka Przemysłowa. Interesuje się komputerową symulacją zrobotyzowanych stanowisk pracy oraz automatyką budynkową.