Koło naukowe GeneInUse

Koło naukowe GeneInUse zajmuje się:
– realizowaniem prac naukowo-badawczych z zakresu biotechnologii prowadzonych na Uczelni;
– przygotowywaniem publikacji naukowych;
– organizacją wyjazdów naukowych związanych z prowadzonymi pracami badawczymi i naukowymi;
– rozwijaniem i popularyzacją wiedzy dotyczącej szeroko rozumianych zagadnień biotechnologicznych;
– organizowaniem i uczestniczeniem w spotkaniach naukowych, seminariach, warsztatach i
konferencjach;
– propagowaniem możliwych ścieżek kariery zawodowej.

Obecnie, koło realizuje projekt: „Plastik a Bioplastik – Synteza i Degradacja”. W ramach
realizowanego projektu członkowie koła naukowego GeneInUse poddają degradacji polietylen z
wykorzystaniem organizmów bezkręgowych, a także badają możliwości syntezy i opracują najbardziej
efektywną metodę syntezy nowych, biodegradowalnych materiałów przy użyciu mikroorganizmów. W
ramach realizowanego projektu studenci zajmują się również problemem mikroplastiku w środowisku
wodno-gruntowym, w tym jego diagnostyki i obserwacji. Ponadto, w ramach działalności koła
naukowego GeneInUse kontynuowane są coroczne zadania związane przede wszystkim z warsztatami
pokazowymi, a przede wszystkim laboratoryjnymi dla młodzieży ze szkół średnich mające na celu
promocję Uczelni i rozwój naukowy zarówno młodzieży jak i studentów Politechniki Częstochowskiej.