Wniosek o dofinansowanie udziału w Forum Inżynierów Przyszłości

 

Studenci mogą zwrócić się z prośbą o sfinansowanie udziału w konferencji do swoich Dziekanów, Prorektorów i Rektorów, w szczególności uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które objęło patronatem honorowym Forum Inżynierów Przyszłości. Przygotowaliśmy propozycję podania o takie dofinansowanie. Może ono też zostać wykorzystane przez członków Stowarzyszeń Naukowo Technicznych.