AGH Solar Plane

AGH Solar Plane to Studenckie Koło Naukowe działające przy Wydziale Energetyki i Paliw na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 50-osobowy zespół ambitnych studentów zajmuje się
budową autonomicznych bezzałogowych statków powietrznych, które zasilane są jedynie energią
słoneczną.
Koło ma na swoim koncie sporo sukcesów: zajęcie 1-ego miejsca w ogólnopolskim konkursie
POTENCJOmetr na najlepszy studencki projekt naukowy, 2-ego miejsca w konkursie 3Mind i
EKOinnowatorzy 2019, udział w Międzynarodowych Zawodach Bezzałogowych Statków
Powietrznych w Stambule, czy reprezentowanie projektu na konferencjach w Miami i Osace.
Projekt może w przyszłości znaleźć szerokie zastosowanie m.in. przy patrolowaniu lasów,
pomiarach jakości powietrza lub w innych dziedzinach związanych z ekologią i odnawialnymi
źródłami energii.
Do tej pory grupa skonstruowała 3 prototypy, jednocześnie pracując nad głównym modelem,
którego skrzydła będą miały aż 6 metrów rozpiętości. To właśnie ten bezzałogowiec wykona lot od
Bieszczad aż po Bałtyk, nieprzerwanie w dzień i w nocy, będąc zasilanym jedynie energią
słoneczną.